top of page

תנאים כלליים  מכירות 

מטרת תנאי מכירה כלליים אלה היא, מחד גיסא, ליידע כל צרכן פוטנציאלי על התנאים וההגבלות שלפיהם ממשיך המוכר את המכירה והאספקה של המוצרים שהוזמנו ומאידך, להגדיר את הזכויות. והתחייבויות הצדדים בקשר למכירת מוצרים על ידי המוכר לצרכן.

הם חלים, ללא הגבלה או הסתייגות, על כל המכירות, על ידי חברת ונדטל (אבדיעם), של המוצרים המוצעים באתר האינטרנט שלה.

כתוצאה מכך, העובדה לכל אדם להזמין מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט של חברת ונדטל (אבדים)  מרמז על הסכמה מלאה של תנאי מכירה כלליים אלה, אשר הקונה מאשר שקרא לפני הזמנתו.

המוצרים מוצעים למכירה בטריטוריה הגיאוגרפית הבאה: מטרופולין צרפת וקורסיקה.

הקונה לפני הזמנתו, מצהיר כי  : 

רכישת מוצרים באתר חברת ונדטל (אבדיעם)  אינו קשור ישירות לפעילותו המקצועית ומוגבל לשימוש אישי בלבד, בעל כשירות משפטית מלאה המאפשרת לו לעסוק בתנאי מכירה כלליים אלה.

ונדטל (אבדים)  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המכירה הכלליים הללו בכל עת.  

  החברה:

ונדטל  (פעולה  של אביעם) 

חברה בערבון מוגבל עם הון של 5,000 אירו
סירת
  : 51891381900018
מס' מע"מ
  :  FR12518913819

המשרד הראשי :
154 Boulevard Haussman

טלפון:
01 77 35 79 89

מחירים

מחירי המכירה של מוצרים אונליין באתר אבידים, המצוינים ביורו, הינם אלה שהיו בתוקף במועד רישום הזמנת הרכש על ידי הקונה.

הן אינן כוללות עלויות משלוח, המופיעות בחשבונית בנוסף למחיר המוצרים הנרכשים לפי סכום ההזמנה.

עלויות המשלוח יצוינו לפני שהרוכש ירשום את ההזמנה.

המחירים כוללים את מס הערך המוסף (מע"מ) החל ביום ההזמנה וכל שינוי בתעריף החל יגולגל אוטומטית למחיר המוצרים הנמכרים על ידי אבדים.  בתוך האתר שלה.

ניתן לשנות את מחירי המכירה של המוצרים על ידי אבדים  בכל זמן.

שינוי זה ידווח לקונה לפני כל הזמנה.

 

מאפייני המוצר

בהתאם לסעיף ל' 111-1 לקוד הצרכנות, הקונה רשאי, טרם הזמנתו, לשים לב, באתר אבידים, למאפיינים המהותיים של המוצר/ים שברצונו להזמין (רכיבים, משקל, מפרט המוצר)

הקונה בוחר מוצר אחד או יותר מהקטגוריות השונות המוצעות באתר אבידים. 

ההצעות שמציג אתר אבידים  תקפים במגבלות המלאים הזמינים.

למוצרים שאינם מצויים במחסניה, ההצעות שמציגה אבדים  תקפים בכפוף לזמינות מספקיה.

אבדיעם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבחר המוצרים בהתאם לאילוצים הקשורים לספקיה.

במקרה שספק משנה מוצר, הייצוג הגרפי שלו אינו יכול לעסוק באחריות המוכר ואף להשפיע על תוקף המכירה.

 

הוזמן

כל הזמנה מרמזת על הסכמה ללא הגבלה או הסתייגות של תנאי המכירה הכלליים הללו.

בעת ביצוע ההזמנה, הקונה מוזמן להודיע לאבדיעם  שם משפחתו, שמו הפרטי, כתובתו, כתובת המסירה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

מרגע שהקונה רשם את הזמנתו בלחיצה על אייקון "אימות", הוא נחשב כאילו קיבל ביודעין וללא סייג את תנאי המכירה הכלליים הללו, את המחירים, הכמויות וכמויות המוצרים המוצעים למכירה והוזמנו.

עם זאת, הקונה יכול לבטל את הזמנתו במהלך השעה שלאחר אישורו.

הזמנת הרוכש חייבת להיות מאושרת על ידי אבדים, באמצעות דואר אלקטרוני.

המכירה תיחשב סופית רק לאחר שליחת אישור ההזמנה לקונה על ידי אבדים.  ואיסוף על ידי האחרון של המחיר המלא.

אביעם ממליץ לרוכש לשמור מידע זה על נייר או מחשב. 

כל הזמנה מזויפת או משוערת ככזו, תישקל על ידי אבדיעם  כבטל ומבוטל.

 

תשלום 

יש לשלם בעת הזמנה על ידי הקונה. החזר: הסכומים ששולמו ייחשבו

כדי לשלם עבור הזמנתו, לרוכש יש את אמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי,  המחאה בנקאית ניתנת לפירעון לוונדטל, הוראת כסף, העברה בנקאית, מזומן במשלוח (הפקדה של 30% - יתרה במשלוח).

אבדיעם פודה צ'קים עם קבלתו

זיכויים מקוונים הם קרדיטים שהונפקו באופן בלעדי על ידי אבידים וניתן להשתמש בהם רק באתר האינטרנט שלה.

הם תקפים לשנה מתאריך הנפקתם ולא ניתן להשתמש בהם באולם התצוגה.

קונה מתחייב בפני אביעם  כי יש לו את ההרשאות הנדרשות לשימוש בשיטת התשלום שבחר, בעת רישום טופס ההזמנה.

אבדיעם שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל כל הזמנה ו/או משלוח, יהיו אשר יהיו אופיים ורמת ביצועה, במקרה של אי תשלום כל סכום שיגיע לקונה, במקרה של אירוע תשלום או במקרה של אירוע של הונאה מוכחת.

אספקת כל הזמנה חדשה עשויה להיות מושעה במקרה של איחור בתשלום. 

אבדיעם שומרת לעצמה את הזכות לבקש צילום תעודת זהות של הרוכש ו/או כרטיס אשראי (מקדימה בלבד) עבור כל תשלום בכרטיס אשראי. עבור סכומים מעל 200 יורו כולל מס, אבדיעם שומרת לעצמה את הזכות לבקש צילום מאושר של תעודת זהות.

כחלק מהמאבק בהונאה באינטרנט, מידע הנוגע להזמנתך עשוי להיות מועבר לכל צד שלישי לצורך אימות.

מתקבלים רק כרטיסי בנק שהונפקו על ידי מוסד בנקאי השוכן בצרפת.

על מנת להבטיח את אבטחת התשלום באמצעות כרטיס אשראי, הלקוח מחויב לשלוח את אבידים  ההצפנה החזותית (CVV) של כרטיס הבנק שלו.  

מבחר מוצרים

הקונה לאחר שקרא את המוצרים ומאפייניהם, המשווקים על ידי אבדים, עשה באחריותו הבלעדית ובהתאם לצרכיו כפי שקבע אותם לפני כל הזמנה, את בחירתו במוצר או במוצרים המהווים מושא להזמנתו. כמו כן, הקונה, ביודעו רק את המוצרים שבבעלותו ומשתמשים בו, הוא השופט הבלעדי לגבי התאמה של המוצרים שהוזמנו לאלה המשמשים אותו.

על הקונה בלבד, אם אינו רואה עצמו כשיר דיו, להסתייע בעורך דין.

 

משלוח וקבלה

 

חוקים כלליים

 

המוצרים יימסרו לכתובת שציין הקונה בטופס ההזמנה, במטרופולין צרפת וקורסיקה.

כברירת מחדל, החשבוניות נשלחות לכתובת המייל שצוינה על ידי הלקוח בעת ההרשמה.

אי עמידה בנהלים המפורטים להלן, לא תתקבל כל טענה מצד הקונה.

 

מאפייני מערכת הניטור COLISSIMO

 

הקונה נמסר לביתו על ידי הדוור שלו וחותם על אישור על תלוש משלוח. במקרה של היעדרות, מקבל הרוכש או מקבל המוצר שהוזמן הודעת משלוח מהדוור שלו, המאפשרת לו לאסוף את המוצרים שהוזמנו, בסניף הדואר הקרוב, לתקופה של חמישה עשר יום. 

הקונה נדרש לבדוק, בנוכחות הדואר או איש המשלוח, את מצב אריזת הסחורה ותכולתה בעת המסירה.

במקרה שלקונה יש ספק מכל סוג שהוא לגבי מצב או תכולת החבילה שלו, הוא נדרש: ליישם את נוהל Colissimo, Chronopost (בפרט לדווח על הנזק המגיע, כל תלונות והסתייגויות) ולסרב סחורה על ידי הוצאת דוח חריגה מיד לעובד הדואר (דוח 170).

לדווח על מקרים כאלה לאבדיעם.

 

מאפייני משלוח באמצעות כרונופוסט ו-UPS

 

הקונה נמסר לביתו על ידי המשלוח מחברת Chronopost ו-UPS וחותם אלקטרונית או ידנית על אישור קבלה. 

במקרה של היעדרות מקבל הרוכש או מקבל המוצר שהוזמן הודעת מעבר המאפשרת לו ליצור קשר עם המוביל על מנת להסכים על יום אספקה נוסף.

הקונה נדרש לבדוק בנוכחות המשלוח את מצב החבילה ומספר החבילות שנמסרו.

במקרה של ספק, הוא נדרש לסרב לחבילה ולדווח על אירועים אלו לאבדיעם.

 

מגבלת זמן


זמני האספקה, לאחר אימות הזמנתך בתנאים של סעיף 4.3, הם כדלקמן:

מעקב Colissimo POSTAL: 3 עד 5 ימי עבודה

Chronopost: 1 עד 2 ימי עבודה

UPS: 1-2 ימי עסקים

 

עבור כל הזמנה שאושרה לפני השעה 13:00, שני עד שישי (לא כולל חגים), ההזמנה תישלח באותו יום במסגרת מגבלת המלאי הזמין.

בכל מקרה, ובהתאם להוראות סעיף ל' 216-1 לקוד הצרכן, אבדים  מספקת את הסחורה או מספקת את השירות במועד או בתוך התקופה המצוינת לקונה. בהעדר ציון או הסכמה לגבי מועד האספקה או הביצוע, אבידים תספק את הסחורה ללא דיחוי מיותר ולא יאוחר משלושים יום לאחר כריתת החוזה.

מסירה פירושה העברת החזקה או שליטה פיזית של הסחורה לקונה. .

בהעדר מסירה בתום תקופה זו, תהיה לקונה, בהתאם לסעיף ל' 216-2 לקוד הצרכן, אפשרות לסיים את החוזה, במכתב רשום עם אישור קבלה או בכתב על אחר. מדיום עמיד, אם, לאחר שהזמנתם, באותם תנאים, את Avadiam  לבצע את האספקה או לספק את השירות תוך פרק זמן סביר נוסף, האחרון לא בוצע בתוך תקופה זו. 

החוזה נחשב כפתור עם קבלתו על ידי אבדים  של המכתב או הכתב המודיעים לו על החלטה זו, אלא אם אביעם נענה בינתיים.

הקונה רשאי לסיים את החוזה לאלתר אם אבידים מסרבת לספק את הסחורה או כאשר לא תקיים את התחייבותה לספק את הסחורה בתום התקופה הקבועה בפסקה הראשונה של סעיף ל' 216-1 וכי מועד זה או תקופה זו מהווה עבור הרוכש תנאי מהותי לחוזה. תנאי מהותי זה נובע מנסיבות כריתת החוזה או מבקשה מפורשת של הקונה לפני כריתת החוזה.

לאחר מכן יוחזרו לו הסכומים ששילם הקונה ללא דיחוי, למעט כל פיצוי אחר.

במקרה של איחור באספקה ביחס למועד שנקבע מלכתחילה, על הרוכש להודיע לאבדיעם בכתב (דואר, פקס, מייל).  על מנת לשפר את איכות השירות שניתן להציע לה ולאפשר את אבדיעם  לבצע בירור מול המוביל.

חקירה מול המוביל יכולה להימשך עד 21 ימי עבודה. אם במהלך תקופה זו יימצא המוצר, הוא ינותב מחדש באופן מיידי למקום המשלוח המיועד בטופס ההזמנה. 

מנגד, במידה והמוצר שהוזמן לא יימצא בתום תקופה זו של 21 ימי חקירה, תעבור אבדים על חשבונה למשלוח חדש של המוצרים שהזמין הקונה. 

במקרה שהמוצר שהוזמן לא יהיה זמין אז, יחולו ההוראות האמורות בסעיף 8.

במקרה של החלפת מוצר, עלויות המשלוח יחולו על הצרכן.

 

החזרת מוצרים בגין אי ציות או חוסר שביעות רצון של הקונה

 

מוצרים שאינם עומדים בהזמנה או שאינם מספקים לו שביעות רצון מלאה, עשויים להיות מוחזרים על ידי הקונה בתנאים ובהתאם להנחיות המפורטות ב-GCS אלה.

לשם כך, הרוכש הוא הנהנה מזכות משיכה, המופעלת בהתאם להוראות החקיקה בתוקף וסעיף 8 ל-GCS אלה, ומערובה משפטית להתאמה, המופעלת בהתאם להוראות החקיקה. בתוקף ועם סעיף 11.2 ל-GCS אלה.

כל מוצר שניזוק, או שהאריזה המקורית שלו נפגעה, לא יוחזר או יוחלף. 

אבדיעם תעבור, לפי בחירת הרוכש, להחזר, בהמחאה או בהעברה בנקאית, של הסכומים ששולמו על ידי הרוכש, או להחלפת המוצר המוחזר, תוך 14 ימים ממועד אספקתו או קבלת המוצר האמור. במידה והמוצר אינו זמין יותר, לתקופה זמנית או בעקבות הפסקת ייצור, אבידים  עשוי להציע מוצר דומה לקונה.

לפני כל החלפה או החזר, אבידים  תוודא שהמוצר המוחזר תואם באופן מושלם למוצר שנמסר לקונה, ללא שינוי, טרנספורמציה, נזק או התערבות מכל סוג שהוא מצד הקונה.

  

 

החזרה בדואר

 

מלבד זכות המשיכה, אבדים  מקבל החזרה של כל פריט שנרכש באתר "Avadiam.com" במידה והוא הוחזר תוך חודש מיום קבלת ההזמנה על ידי הקונה.

עלויות המשלוח של חבילת ההחזרה נשארות באחריות הקונה. כדי להחזיר פריט, על הקונה לפעול לפי הוראות אלה  :

1. השתמשו באריזה המקורית להחזרת המוצר.

2. השלימו והצמידו את תלוש ההחזרה לניתוק מתל המשלוח. החזרות ללא תלוש החזרה אינן מתקבלות.

3. שלח את החבילה לכתובת הבאה:

 

ונדטל

לתשומת לב השירות לאחר המכירה

154 Boulevard Haussmann 75008 Paris

אבדיעם אינה מקבלת חבילות בתשלום דמי משלוח.

כל סיכון הקשור בהחזרת המוצר הינו באחריות הקונה.

אבדיאם אינה יכולה בשום אופן לשאת באחריות לאובדן וגניבת המוצר במהלך ההובלה.

 

 

זכות ביטול

בהתאם לסעיף L. 221-18 של קוד הצרכנות, לקונה יש את הזכות לחזור בו, ללא מתן סיבה כלשהי, תוך ארבעה עשר ימים מתאריך קבלת הסחורה. 

בהתאם לסעיף L. 221-23 לקוד הצרכן, הקונה  יחזיר או יחזיר את הסחורה לאבדיעם  או לאדם שקבע זה האחרון, ללא דיחוי מיותר ולכל המאוחר, תוך ארבעה עשר ימים לאחר ההודעה על החלטתו לחזור בו.

הקונה  תישא רק בעלויות הישירות של החזרת הסחורה. 

יש להחזיר את המוצרים לאבדיעם בהכרח  במצב מושלם למכירה חוזרת, במצבם המקורי (אריזה, אביזרים, הוראות וכו'), אטומים כדין, ומלווים בתלוש ההחזרה החתום.

אבידים מתחייבת להחזיר בהעברה בנקאית או בבדיקה את הסכומים ששילם הרוכש, למעט עלויות ההחזרה האמורות לעיל, תוך ארבעה עשר ימים מהיום בו מימש הרוכש את זכות המשיכה שלו.

אבדים מודיעה לקונה כי יצירות שנעשו לפי מידה על פי הזמנת הקונה, מוצרים מותאמים אישית, מאושרים, חרוטים, חתוכים לגודל או חתוכים לא יכולות להיות כפופות לזכות המשיכה של הקונה ולכן לא ניתן לקחת בחזרה, ולא להחלפה. ולא החזר. 

בנוסף, זכות ביטול זו לא יכולה בשום מקרה לבוא לידי ביטוי אם נעשה שימוש ברור במוצרים במשך זמן רב.

בהתאם לסעיפים L. 221-5 ו-L. 221-13 של קוד הצרכנות, טופס משיכה הוא דגם.  מסופק  לקונה  על מדיום עמיד, תוך זמן סביר לאחר כריתת החוזה ולכל המאוחר במועד מסירת הסחורה.

 

שימור בעלות

אבדיעם שומרת לעצמה את הבעלות המלאה על המוצרים הנמכרים עד לתשלום מלא של המחיר, קרן, עלויות ומסים כלולים.

 

אחריות

לא ניתן לשאת באבדיעם באחריות לאי ביצוע החוזה במקרה של אזל מהמלאי או חוסר זמינות של המוצר עקב מקרה של כוח עליון, שיבוש או שביתה מלאה או חלקית, בפרט של שירותי דואר ואמצעי תחבורה ו/ או תקשורת.

אבדיאם אינה יכולה לשאת באחריות לכל נזק תוצאתי שייגרם מרכישת המוצרים.

Avadiam לא יכולה לשאת באחריות לכל אובדן של נתונים, קבצים. באחריות הקונה לבצע את כל הגיבויים הדרושים.

אתר Avadia  מכיל גם מידע מצדדים שלישיים, וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אבידים  אינה יכולה בשום אופן לשאת באחריות לנזק הנובע משימוש, גישה או חוסר יכולת להשתמש במידע זה של צד שלישי, או בתוכן של אתרים אחרים.

 

להבטיח

 

ערבות מסחרית

 

הקונה נהנה מאחריות מסחרית, שמשך הזמן שלה מצוין בתעודת האחריות המסופקת עם המוצר שהוזמן. 

אחריות זו כפופה לשימוש רגיל במוצר. לא נכללים באחריות פגמים הנובעים מבלאי, אובדן, שבר, כל נסיבות מקריות שאינן טבועות במוצר והתערבות של צד שלישי. 

על הקונה להחזיר את המוצר בליווי תעודת האחריות בתנאים המפורטים בסעיף 7.5 להלן.

 

ערובה משפטית להתאמה

 

בהתאם לל' 217-4 לקוד הצרכן, אבדיעם  מסכים ל  לספק מוצר בהתאם לחוזה והוא אחראי לכל חוסר התאמה הקיים במועד המסירה.

הטובין נחשב כתואם את החוזה  :

1° אם הוא ספציפי לשימוש הצפוי בדרך כלל בפריט דומה, ובמקרה הרלוונטי:

-  אם היא תואמת את התיאור שנתן המוכר ובעלת התכונות שהאחרון הציג לקונה בצורת מדגם או דגם;

-  אם יש לו את התכונות שקונה יכול לצפות להן בהתחשב בהצהרות הפומביות של המוכר, היצרן או נציגו, במיוחד בפרסום או בתיוג;

 

2° או אם יש לו את המאפיינים שהוגדרו בהסכמה הדדית של הצדדים או מתאים לכל שימוש מיוחד המבוקש על ידי הקונה, שהובא לידיעת המוכר ואשר האחרון קיבל עליו.

פגמי ההתאמה המופיעים תוך עשרים וארבעה חודשים מיום אספקת הסחורה חזקה להתקיים במועד המסירה, אלא אם הוכח אחרת.

עבור סחורה שנמכרת יד שנייה, תקופה זו נקבעת לשישה חודשים. 

לפיכך, הקונה פטור ממתן הוכחה לקיומו של חוסר התאמה של הטובין במהלך עשרים וארבעה החודשים שלאחר מסירת הסחורה, למעט סחורה יד שנייה.

במקרה של חוסר התאמה, יצטרך הקונה לבחור בין התיקון להחלפת הטובין.

עם זאת, אביעם  אסור לנהוג לפי בחירת הקונה אם בחירה זו כרוכה בעלות בלתי מידתית בעליל ביחס לשיטה האחרת, בהתחשב בערך הטובין או בחשיבות הפגם. 

אבדיעם נדרש אז להמשיך, אלא אם הדבר בלתי אפשרי, לפי השיטה שלא בחר הקונה. 

אם תיקון והחלפת הטובין בלתי אפשריים, הקונה יכול להחזיר את הסחורה ולקבל את המחיר החזר או לשמור על הסחורה ולהחזיר חלק מהמחיר.

ליישם את הערבות המשפטית לאי התאמה, לשם כך  על הקונה ליצור קשר עם אבדים  תוך שנתיים ממועד אספקת הסחורה.

 

  אחריות נגד פגמים נסתרים

 

הקונה  רשאית להחליט ליישם את הערבות כנגד פגמים נסתרים של הדבר הנמכר במשמעות סעיף 1641 לחוק האזרחי.

כך, אביעם  מחויבת באחריות לפגמים נסתרים בדבר הנמכר, אשר הופכים אותו לא ראוי לשימוש שלשמו הוא נועד, או המפחיתים שימוש זה עד כדי כך שהקונה לא היה רוכש אותו, או לא היה נותן אותו ממחיר נמוך יותר. , אילו היה מכיר אותם.

במקרה זה, הוא יכול לבחור בין החלטת המכירה או הפחתה של מחיר המכירה בהתאם לסעיף 1644 של הקוד האזרחי.

בהתאם לסעיף 1648 לחוק האזרחי, ניתן להגיש תובענה זו תוך שנתיים מיום גילוי הפגם.

 

לא תקף חלקית

אם תנאי אחד או יותר של תנאי מכירה כלליים אלה ייקבעו כלא תקפים או הוכרזו ככאלה על פי חוק, תקנה או בעקבות החלטה סופית של רשות שיפוט מוסמכת, שאר התניות ישמרו על כל עוצמתן והיקפן.

 

ללא ויתור

העובדה שאחד הצדדים לא ינצל הפרה של הצד השני של כל אחת מההתחייבויות הנזכרות בתנאי מכר כלליים אלה אינה יכולה להתפרש לעתיד כוויתור על ההתחייבות הנדונה.

 

חוק וסמכות שיפוט ישימים

מכירת מוצרים של חברת ונדטל (אבדיעם)  כפופים לחוק הצרפתי.

כל מחלוקת הנוגעת לפרשנות וביצוע של תנאי מכירה כלליים אלה כפופה לחוק הצרפתי.

בהעדר פתרון ידידותי, יובא הסכסוך בפני בית המשפט המוסמך, דהיינו זה של מקום מגוריו של הנתבע (סעיף 42 ל-  קוד סדר הדין האזרחי), זה של מסירת הדבר בפועל או ביצוע השירות (סעיף 46 לחוק סדר הדין האזרחי), או זה של המקום שבו התגורר בעת כריתת החוזה או התרחשות האירוע המזיק (סעיף R. 631-3 לקוד הצרכנות).

 

"מחשוב וחופש"

מידע שנאסף על ידי אביעם  במהלך כל הזמנה של רוכש נחוצים לניהול הזמנתו על ידי אבדים ושותפיה העסקיים. בהתאם לחוק "Informatique et Libertés" מס' 78-17 מיום 6 בינואר 1978, לרוכש יש זכות גישה, תיקון, התנגדות ומחיקה של נתונים הנוגעים אליו עם אביעם. 

באמצעות אבדיעם, הרוכש עשוי לקבל הצעות מסחריות מארגונים או חברות אחרות, או להתעדכן בהצעותיה של אבדיעם. אם הרוכש מעוניין לקבל הצעות אלו, הוא יכול ליידע את אבדים  בדואר או במייל.

אבדיעם שומרת לעצמה את הזכות למקם עוגיות במחשבי המבקרים באתר האינטרנט שלה.

קובץ Cookie אינו מאפשר לנו לזהות אותך. באופן כללי, הוא רושם מידע הנוגע לניווט במחשב שלך באתר שלנו (העמודים שבהם התייעצת, תאריך ושעת הייעוץ וכו') שנוכל לקרוא במהלך ביקוריך הבאים. במקרה זה, הוא מכיל את המידע שסיפקת לנו זה עתה. לפיכך, לא תצטרכו, בביקורכם הבא, למלא שוב את הטופס שהצענו לכם.

 

אנו מודיעים לך שאתה יכול להתנגד לרישום של "עוגיות" על ידי הגדרת הדפדפן שלך.

 

מתווך 

בהתאם ל-L.612-1 לקוד הצרכן, הקונה  זכות פנייה חופשית למגשר צרכני במטרה ליישוב הסכסוך בינו לבין אבדיעם.

אבידיאם

  • מכירת יהלומים טבעיים ואקולוגיים ומכירת תכשיטים

-

  • יהלומי מעבדה

-

  • סוחר היהלומים פריז אנטוורפן תל-אביב

-

  • יהלומים ירוקים

-

  • יהלומים אקולוגיים ואתיים

bottom of page